Vyhľadávanie

V ponuke je 8 nehnuteľností.
Novinky a aktuality
Druhá novinka Informujeme  našich klienotv o tom, že sme sa presťahovali do novej prevádzky v obci Beluša,...
Prvá novinka V ponuke kancelárie máme aj priemyselné budovy a nehnuteľnosti, rovnako ako  objekty...

Pomôžeme Vám?

Kontaktujte nás

Realitná činnosť - ako na to....

Spolupráca s realitnou kanceláriou by mala vyzerať ako v tomto všeobecnom návode, ale každý klient má aj svoje špecifiká a na to prihliadame. 

 1. Rozhodli sme sa zriadiť kanceláriu, ktorá bude pre vás útočiskom nielen počas pomoci pri predaji či kúpe  nehnuteľnosti, ale aj v  budúcnosti ak by ste niečo potrebovali naviac. Nie vždy je výhoda, ak niekto  podniká len na internete ,  tzn. nemá „kamennú kanceláriu“. Zverili by ste mu svoje peniaze, ktoré ste si na kúpu nehnuteľnosti odložili?
 2. Podpis zmluvy o sprostredkovaní realitných služieb – tú podpisujeme predtým, ako  uverejníme  predaj Vašej nehnuteľnosti na  webových stránkach, aby sme mali od Vás  súhlas s takýmto krokom. Stanovíme si spoločne  výšku provízie,  ako aj dobu platnosti inzercie, či postup ako predávať tak, aby to bolo bezpečné a pohodlné.  V prípade, ak uzatvárame exkluzívnu zmluvu, je  platná  3 mesiace. Neexkluzívna zmluva sa uzatvára na dobu dlhšiu.
 3. Príprava nehnuteľnosti na predaj. Poradíme Vám, ako najlepšie pripraviť a nafotiť  Vašu nehnuteľnosť.  Nie je dobré dohodnúť si fotenie s nami vo večerných hodinách, nakoľko fotky pri umelom osvetlení nie sú také atraktívne pre kupujúcich ako fotky vyhotovené cez deň. Rovnako spracujeme aj pôdorys Vašej nehnuteľnosti a všetko to dáme na web.
 4. Osobné obhliadky Vašej nehnuteľnosti záujemcami o kúpu zabezpečujeme samozrejme v sprievode nášho odborníka  a to vždy vo vopred dohodnutom termíne. Bude s Vami počas obhliadky celý čas, aby ste vedeli o všetkých podrobnostiach, ktoré sa kupujúci pýta, alebo sa predávajúci od Vás chce dozvedieť. Náš odborník poradí obom stranám tak, aby sa vzájomne dobre dohodli a pomohli si v tomto obchode.
 5. Pripravíme Vám  rezervačnú zmluvu a zabezpečíme  zloženie rezervačnej zálohy záujemcom o kúpu. Táto zmluva bude rešpektovať  požiadavky oboch zmluvných strán a bude základom dobrej spolupráce pri ďalších krokoch. Musí byť jasná a obom stranám zrozumiteľná a kedykoľvek nás nájdete v kancelárii, alebo pozvete domov, radi Vám všetko vysvetlíme.
 6. Vyhotovenie a pripomienkovanie kúpnej zmluvy. Vyhotovíme pre Vás  znenie kúpnej zmluvy  a následne ho preposielame obom zmluvným stranám na pripomienkovanie. Ak využijete služby svojho právnika, sme k dispozícii aj jeho pripomienkam, alebo požiadavkám na stretnutie a vysvetlenie.
 7. Podpis kúpnej zmluvy. Prebieha zvyčajne u notára alebo na matrike, keďže Váš podpis, ako predávajúceho, musí byť na kúpnej zmluve osvedčený. Platby prebiehajú podľa podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve.
 8. Podanie návrhu do Katastra nehnuteľností  zabezpečuje  realitný maklér. On odborne zabezpečí podanie vkladu záložného práva v prípade potreby a podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do KN, spolu so všetkými prílohami. V prípade, ak sa podávajú obidva tieto návrhy, tak návrh na vklad záložného práva musí byť podaný ako 1. v poradí a navrh na vklad vlastníckeho práva musí byť podaný ako 2. v poradí. Ak by boli podané v opačnom poradí, KN konanie preruší, resp. zastaví. Následne sa realitný maklér vráti späť do banky poskytujúcej úver kupujúcemu a predloží jej návrh na vklad záložného práva označený úradnou pečiatkou príslušného okresného úradu – katastrálneho odboru, ktorý vedie KN, spolu s vyznačeným číslom konania a podpisom zamestnanca tohto úradu.
 9. Úhrada kúpnej ceny a odovzdanie nehnuteľnosti. O odovzdaní a prevzatí nehnuteľnosti spíšete protokol, ktorý Vám pripraví realitný maklér, a v ktorom uvediete aj odpis jednotlivých meračov médií (teplá a studená voda, plyn, elektrina). Následne ste povinný odhlásiť si odber jednotlivých energií a služieb súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti (elektrina, plyn, správca byt.domu) a kupujúci sa v tento deň zaväzuje prihlásiť si odber všetkých týchto energií a služieb súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti.
 10. Prehlásenie k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu do inej nehnuteľnosti. Ak by ste mali v čase podpisu kúpnej zmluvy nahlásený na nehnuteľnosti trvalý alebo prechodný pobyt, musíte si zabezpečiť prehlásenie k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu do inej nehnuteľnosti, a to do doby dohodnutej v kúpnej zmluve.
 11. Čiastkové daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti a Daňové priznanie k dani z príjmu. Ak predáte nehnuteľnosť drahšie ako ste ju nadobudli – kúpili (a nevykonali ste žiadnu rekonštrukciu nehnuteľnosti, ktorú by ste si mohli započítať), a pritom ste ju nevlastnili viac ako 5 rokov, ste povinný z tohto cenového rozdielu zaplatiť daň z príjmu (z predaja nehnuteľnosti). Druhou povinnosťou je oznámenie o zániku vlastníctva nehnuteľnosti obci/mestu, čím Vám zanikne povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti.

 


Realitieri, s.r.o., 1.mája 973/3, Považská Bystrica 017 01 , prevádzka Hliny 1412/12, 017 01 Považská Bystrica 
kontakt: stanislavcorej-ZVNC-realitier.sk