Vyhľadávanie

V ponuke je 8 nehnuteľností.
Novinky a aktuality
Druhá novinka Informujeme  našich klienotv o tom, že sme sa presťahovali do novej prevádzky v obci Beluša,...
Prvá novinka V ponuke kancelárie máme aj priemyselné budovy a nehnuteľnosti, rovnako ako  objekty...

Pomôžeme Vám?

Kontaktujte nás

Inžinierska činnosť 

- inžiniering, alebo  inžinierska činnosť – poskytujeme ňou celý komplex  služieb pri zastupovaní klienta v konaní so štátnymi a  samosprávnymi orgánmi, distribučnými spoločnosťami  a dodávateľmi energií, či telekomunikčných služieb, ale aj  dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov či inými účastníkmi konania  - povodia, vodohospodárske podniky, správy ciest a lesov a podobne.

 Inžinierska činnosť v stavebníctve obsahuje  všetky činnosti, ktoré investor potrebuje vykonať  od prípravy investičného zámeru cez jednotlivé stupne  projektovej dokumentácie, územného rozhodnutia, stavebného povolenia, realizácie, kolaudácie a v neposlednom rade i samotného prevádzkovania  nehnuteľnosti.

Inžiniering je komplexná  činnosť, pretože  každý projekt si vyžaduje prácu s množstvom informácií, dát, postupov a zákonov či predpisov.  

Sme si vedomí tejto komplexnosti  aj potrebnosti dobrej spolupráce s investorom, aby sme spolu ladili a vytvorili krásne stavby. 

Zavolajte nám. Bude nám potešením pre Vás zabezpečiť všetko potrebné.


Realitieri, s.r.o., 1.mája 973/3, Považská Bystrica 017 01, prevádzka Hliny 1412/12, 017 01 Považská Bystrica 
konakt: stanislavcorej-ZVNC-realitier.sk